Öý üçin standart ölçegli gaty agaç 9ft 8ft 7ft nahar howuz stoly

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Materiallar Gaty agaç + şifer
Stol ölçegi 7ft & 8ft (standart ululyk üçin 8ft)
Stoluň reňki Custöriteleşdirilen
şiferiň ululygy 3 sany kompýuter üçin 2413 * 1295 * 25mm
Geýimiň reňki Gök, ýaşyl, gyzyl
Rezin K66
Specila funksiýasy 4 sany nahar üstünde
Stol ölçegini teklip ediň 2566mm * 1448 * 810mm
Oýun meýdanynyň ölçeglerini teklip ediň 2235mm * 1118mm
Otag otagynyň ululygyny teklip ediň 4900mm * 4050mm
Specialörite wezipe 4 sany nahar üstünde nahar saçagy
Alma tablisasy materialy Şifer: 3pc Tebigy şiferiň galyňlygy 25mm
Bilyard mata: ýüň bilen gowy hilli
Rels: Gaty agaç
Apron: Gaty agaç
Şöhle: Gaty agaç
Aýak materialy: Gaty agaç we demir
Jübüler: deri jübüsini taşlaň

Önümiň artykmaçlygy

1. 25 mm galyňlygy 3 sany gök daş şifer.
2. qualityokary hilli gaty agaç gurluşy, modelleri we reňkleri düzülip bilner.
3. Adaty ululygy 7ft we 8ft, 9ft hem düzülip bilner.
4. Graokary derejeli saýlanan gaty agaç.
5. Nusgalar köpürjik we karton, agaç paletli şifer, ygtybarly we adaty gaplama bolup biler
6. legönekeý dizaýn aýak görnüşi, daşky görnüşi geýmek aňsat, güýçli gurluş has durnukly
7. Täze döwrebap stiller ýokary derejeli ýörite aýak 9ft 8ft 7ft gaty agaç şifer bilýard howuz stollary.
8. Öndüriji üpjün ediji stol bilýard ýapyk ýa-da açyk kaşaň dizaýn iň oňat markalar basseýn stoly.
9. Bilyard esbaplary:

Harytlar

QTY

UNIT

Adaty esbaplar

Slaýt

1

düzmek
K66 ýassyk ýassygy / ýassyk rezin

1

düzmek
Stol eşigi (Reňk düzülip bilner)

1

düzmek
Cue

2

kompýuterler
Bilyard Ball

1

düzmek
Cue rack

1

düzmek
Çotga

1

kompýuterler
Top lýubo

1

düzmek
Üçburç top topy

1

düzmek
Ueelim

2

kompýuterler
Dynç taýagy

1

kompýuterler
Maslahat

25

kompýuterler
Ak hek

1

guty
Ellikler

4

kompýuterler
Hakyky deri Jübüden gaç

6

kompýuterler
Toz stolunyň gapagy

1

düzmek

Goşmaça esbaplar

Nahar ýokarsy

1

düzmek
Kazyýet işi

1

düzmek
Diwara berkidilen eşik

1

düzmek
Plaacheslar

1

düzmek
Lightagtylyk

1

düzmek

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň