Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

1986-njy ýylda döredilen WEBOO kaşaň marka we Amerikanyň adaty bilýard we çalşyk tagtasyny öndürijisi.Maşgala we dostlaryň güýmenmek üçin ýygnanýan ýerlerini döretmäge ýöriteleşýäris.

WEBOO-da iň ýokary hilli eseri üpjün etmek üçin döredilen özboluşly özboluşly önümler bar.Her stol ýokary hilli agaçlar, bezegler we baý ussatlyk bilen saýlanýar.“Play Master” diňe iň oňat materiallary saýlaň, iň ökde hünärmenler toparyny işe alyň, deňsiz-taýsyz baha önümlerinde hil bermek üçin ösen ulgamlary, tehnologiýalary we zawodlary ulanyň.Tagamlaryňyza laýyk gelýän ýatdan çykmajak gyzykly ýerleri döretmäge mümkinçilik berýär.
WEBOO tejribesi ajaýyp bolar, öý bezeginiň iň ýokary ülňülerine laýyk gelýärkä duýgulary tolgundyrýan özboluşly kolleksiýalarymyzdan soň ikinji orunda durar.
Bu katalogdaky önümler düzülip bilner.
Has giňişleýin maglumat üçin ýerli dileriňize ýa-da içerki dizaýn hünärmenine ýüz tutuň.

takmynan1