WEBOO tejribesi ajaýyp bolar, öý bezeginiň iň ýokary ülňülerine laýyk gelýärkä duýgulary tolgundyrýan özboluşly kolleksiýalarymyzdan soň ikinji orunda durar.

Biz hakda

Bu katalogdaky önümler düzülip bilner.
 • takmynan1
 • takmynan2

1986-njy ýylda döredilen WEBOO kaşaň marka we Amerikanyň adaty bilýard we çalşyk tagtasyny öndürijisi.Maşgala we dostlaryň güýmenmek üçin ýygnanýan ýerlerini döretmäge ýöriteleşýäris.
WEBOO-da iň ýokary hilli eseri üpjün etmek üçin döredilen özboluşly özboluşly önümler bar.Her stol ýokary hilli agaçlar, bezegler we baý ussatlyk bilen saýlanýar.“Play Master” diňe iň oňat materiallary saýlaň, iň ökde hünärmenler toparyny işe alyň, deňsiz-taýsyz baha önümlerinde hil bermek üçin ösen ulgamlary, tehnologiýalary we zawodlary ulanyň.Tagamlaryňyza laýyk gelýän ýatdan çykmajak gyzykly ýerleri döretmäge mümkinçilik berýär.

WEBOO Iň soňky habarlar

Has giňişleýin maglumat üçin ýerli dileriňize ýa-da içerki dizaýn hünärmenine ýüz tutuň.
 • habarlar1

  13-nji Hytaý Guan Guangzhouou halkara bilýard sergisi 2019

  Bu katalogdaky önümler düzülip bilner.

  1986-njy ýylda Jiangxi welaýatynyň Jiujiang şäheriniň Hengtang şäherinde Jinlong şifer zawody guruldy, tebigy gök daşa bolan duýgusy bilen jenap Hu Tao sen öz işine başlady.Heng tang gök daşyň gowy hiliniň diňe gurluşyk materiallary üçin ulanylyp bilinmejekdigini bilýärdi, b ...

 • habarlar (1)

  12-nji Hytaý Guan Guangzhouou halkara bilýard sergisi 2018

  Bu katalogdaky önümler düzülip bilner.

  1986-njy ýylda Jiangxi welaýatynyň Jiujiang şäheriniň Hengtang şäherinde Jinlong şifer zawody guruldy, tebigy gök daşa bolan duýgusy bilen jenap Hu Tao sen öz işine başlady.Heng tang gök daşyň gowy hiliniň diňe gurluşyk materiallary üçin ulanylyp bilinmejekdigini bilýärdi, ...

 • habarlar1

  16-njy Hytaý Guan Guangzhouou halkara bilýard sergisi 2022

  Bu katalogdaky önümler düzülip bilner.

  Jiujiang Weboo Billiards Co., Ltd. 1986-njy ýylda esaslandyryldy. Zawodymyz Jiujiang şäheriniň Hengtang etrabynyň Senagat parkynda ýerleşýär.30 ýyldan gowrak wagt bäri bilýard pudagynda bolduk we bilýard stollarynda ýetişen önümçilik mehanizmini ösdürdik we ...

Has köp önüm

WEBOO-da iň ýokary hilli eseri üpjün etmek üçin döredilen özboluşly özboluşly önümler bar.